Bc. Bára SUCHÁ

Diplomová práce

Domestikace: první z mnoha nebo poslední, kdo zůstane

The Domestication: the first of many or the last to stay
Anotace:
U domestikovaných druhů můžeme pozorovat zvýšený výskyt jedinců s bílými skvrnami. Podle tradičních hypotéz je výskyt bílých skvrn spojen s krotším a méně agresivním chování vůči člověku. Cílem této práce bylo ověřit, zda se liší výsledek či průběh volby zvířat s rozdílným rozsahem bílého zbarvení, pokud respondenti postupně volí 1) prvního, který přežije a 2) posledního, který přežije.
Abstract:
In domesticated species, we can observe an increased incidence of individuals with white spots. According to traditional hypotheses, the occurrence of white spots is associated with tamer and less aggressive behavior towards humans. The aim of this work was to verify whether the result or course of selection of animals with a different extent of white coloration differs, if the respondents gradually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Jozífková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁ, Bára. Domestikace: první z mnoha nebo poslední, kdo zůstane. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie-Biologie pro střední školy

Práce na příbuzné téma