Bc. Filip Kratoš

Bakalářská práce

Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích ve východní části České republiky

Vegetation succession on disused railways in the eastern part of the Czech Republic
Anotace:
V České republice je velké množství železničních tratí. Z různých důvodů dochází občas ke zrušení některé trati. Většinou se zrušená trať ponechává dále bez zásahu a začne se na ní spontánní sukcesí tvořit vegetace. Tato práce se zabývá studiem sukcese na osmi zrušených železničních tratích na Moravě a ve východních Čechách pomocí metody chronosekvence. Na těchto tratích bylo v roce 2018 zapsáno 28 …více
Abstract:
Czech Republic has a large number of railway tracks. Some of them have been closed for various reasons. A closed track is usually left without any interventions, and vegetation develops through spontaneous succession. This study deals with vegetation succession on eight disused railway tracks in the Czech Republic using the Space-for-Time Substitution method. In 2018 I recorded twenty-eight phytosociological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kalníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta