Bc. et Bc. Filip Kratoš

Diplomová práce

Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích: vliv času, stanoviště a krajinného kontextu

Vegetation succession on disused railways: effects of time, habitat and landscape context
Anotace:
Při vývoji železniční sítě dochází k rušení některých tratí. Na nich často bývá ponecháno těleso trati bez dalších zásahů a dochází zde k sukcesi vegetace. Práce porovnává rostlinná společenstva 25 zrušených tratí na území Česka a v příhraničních oblastech Německa a Rakouska z pohledu vývoje vegetace, počtu druhů cévnatých rostlin, druhového složení a výskytu ohrožených dru-hů. Byla využita metoda …více
Abstract:
During the development of the railway network, some railways are being closed. Closed tracks are usually left without any intervention, and vegetation develops through spontaneous succession. This thesis deals with vegetation succession on 25 closed railway tracks in Czechia and its borderland in Austria and Germany. Vegetation has been compared from the perspective of succession, number of vascular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Axmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta