Bc. David Janků

Bakalářská práce

Tržní riziko s akcentem na VaR

Market Risk with an emphasis on Value at Risk
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je využití metod VaR k měření tržního rizika v portfoliu. Teoretická část práce je zaměřena obecně na finanční rizika a řízení rizik, podrobněji pak na tržní riziko a definování metod VaR. Praktická část se zabývá využitím metod VaR pro měření tržního rizika v portfoliu složeném z akcií. Součástí práce je také porovnání výsledků těchto metod.
Abstract:
Subject of that bachelor thesis is the using of VaR methods for measurement market risk in portfolio. The theoretical part of this thesis is focused on general financial risks and risk management, further more detail on market risk and definition of VaR methods. The practical part of this thesis is focused on the using of VaR methods for market risk in portfolio, composit of stock. Part of thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Monika Papoušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janků, David. Tržní riziko s akcentem na VaR. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Management finančních rizik