Bc. Jan Boura

Bakalářská práce

Rekonstrukce komunikace ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou

Reconstruction of Mládežnická street in Chlumec nad Cidlinou
Anotace:
Jedná se o návrh dokumentace na rekonstrukci komunikace ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou se zaměřením na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, dopravu v klidu a pobytovou funkci komunikace. Rozsah návrhu je dán uličním prostorem ulice Mládežnická s přilehlými komunikacemi k zástavbě bytových domů.
Abstract:
This is a draft document on the reconstruction of Mládežnická street in Chlumec nad Cidlinou focused on increasing road safety, traffic calm and residential functions roads. Scope of the proposal is given by street space in Mládežnická street and adjacent roads where are built apartment buildings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boura, Jan. Rekonstrukce komunikace ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství

Práce na příbuzné téma