Ing. Klára Stěhulová

Diplomová práce

Personální marketing a jeho uplatnění v hotelnictví

Personnel marketing and its application in the hotel industry
Anotace:
Stěhulová, K. Personální marketing a jeho uplatnění v hotelnictví. Diplomová Práce. Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 76 stran. Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými činnostmi interního i externího personálního marketingu ve vybraných hotelech. Je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se zabývá definicí personálního marketingu, věnuje se jeho obsahu a hlavním …více
Abstract:
Stěhulová, K. Personnel marketing and its application in the hotel industry. Master’s Dissertation. The Institute of Hospitality Management. Prague: 2019, 76 pages. The presented thesis deals with specific activities of internal and external personnel marketing in selected hotels. The work is divided into theoretical, analytical and proposal sections. The theoretical part outlines the definition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/z0xy6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství