Hana Mudrlová

Bakalářská práce

Floristický průzkum okolí Černého Dolu v Krkonoších

The floristical exploration of the surroundings of Černý Důl in Giant mountains
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá průzkumem flóry (a vegetace) v okolí Černého Dolu v Krkonoších, kde se vyskytují luční, lesní, mokřadní i člověkem značně pozměněné biotopy na okraji intravilánu obce. Cílem práce je provést floristickou inventarizaci území, zachytit druhovou diverzitu vybraných biotopů včetně posouzení zatížení území geograficky nepůvodními druhy. V každém biotopu bude zaznamenán výskyt …více
Abstract:
The bachelor's thesis is concerned with the research of the flora and the vegetation in the surroundigs of Černý Důl in Giant mountains,where there are meadow, forestal, wetland and significantly changed biotopes by human at the edge of village's urban area. The aim of the work is to carry out the floristical inventory of the area and to realize the species diversity of the chosen biotopes including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB897

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Romana Prausová
  • Oponent: Zuzana Wagnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie