Jana Součková

Master's thesis

Analýza majetkové a finanční struktury STRABAG, a.s.

Analysis of property and financial structure in STRABAG company
Abstract:
Cílem diplomové práce je provedení analýzy majetkové a finanční struktury společnosti STRABAG a.s. mezi roky 2013 – 2016 a posouzení majetkově-finanční stability. Práce je rozdělena na dvě části - literární rešerši a aplikační část. Literární rešerše se zabývá majetkovou strukturou akciové společnosti a faktory ovlivňující majetkovou strukturu. Následně se zabývá finanční strukturou, optimální finanční …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze property and financial structures company STRABAG plc. between 2013 - 2016 and to assess property and financial stability. The thesis is divided into two parts - literary research and application part. Literary research deals with the property structure of a joint stock company and factors influencing the ownership structure. It then deals with the financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2018
  • Supervisor: Jana Pevná
  • Reader: Hana Eichler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74671