Theses 

Snaha nových členských zemí EU o zařazení do bezvízového programu Spojených států amerických – Bc. Pavel Mrázek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel Mrázek

Bakalářská práce

Snaha nových členských zemí EU o zařazení do bezvízového programu Spojených států amerických

Efforts of new EU member states to join the US visa less program

Anotace: Vízová asymetrie mezi novými členskými zeměmi Evropské unie a Spojenými státy americkými je problémem, který vrhá stín na jinak veskrze dobré vzájemné vztahy. Noví členové Evropské unie jsou nyní součástí společné vízové politiky EU a de iure by na ně měly být uplatňovány principy reciprocity a solidarity. V praxi se tak, alespoň v případě Spojených států, neděje. Země tak musí z větší části v jednání s americkou stranou spoléhat na sebe. Země střední a východní Evropy jsou ve snahách o zrušení turistických víz pro jejich občany nejaktivnější. Sedm těchto států založilo Koalici pro vízovou rovnoprávnost, která se stala jejich společnou lobbingovou platformou a významně dopomohla v informovanosti členů Kongresu o vízové politice. Její aktivity měly vliv i na přijetí zákona, měnícího podmínky bezvízového programu, který jim otevřel možnost participovat na tomto programu za splnění daných podmínek.

Abstract: Visa asymmetry among new members of the European Union and the United States of America is a problem shadowing otherwise very good relations of them. New members of the European Union currently participate in a common visa policy of the EU and principles of reciprocity and solidarity should be applied on them. However, it is not the case. That’s why the countries have to negotiate with an American political representation on their own. Central and East European countries are the most active ones in efforts to change the American visa policy. Seven of those countries established the Coalition for visa equity as a platform of their joint effort. The Coalition significantly helped with informing of members of the Congress about visa issue. Its activities influenced passing of bill changing conditions of visa less program, which enabled them to possibly participate in this program when they meet requirements of the bill.

Klíčová slova: víza, vízum, visa, Koalice pro vízovou rovnoprávnost, Coalition for visa equality, visa waiver program, snaha zemí SVE o vstup do visa waiver program, Evropská unie, European Union, společná vízová politika EU, common visa policy of EU, diplomacie, diplomacy, lobbing, lobbying

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz