Martina HRŮZOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži

Youth crime and crimes against youth
Abstract:
Téma bakalářské práce je kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži. V teoretické části mé práce lze nalézt tyto oblasti -mládež, protiprávní a trestný čin, kriminalita, delikvence, sociálně patologický jev, faktory ovlivňující kriminalitu mládeže, výčet nejčastějších kriminálních činů mládeže, například majetkové, násilné, mravnostní a zneužívání návykových látek. Vysvětluji zde také pojem prevence …more
Abstract:
The theme of this thesis is juvenile delinquency and crime on youth. The theoretical part of my work can be find these areas -youth, unlawful and an offense, crime, delinquency, social pathology, factors affecting juvenile delinquency, a list of the most common youth crimes, such as property, violent, immoral and substance abuse. There also explain the concept of prevention and its structure. Also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2015
Accessible from:: 11. 12. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRŮZOVÁ, Martina. Kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.