Mgr. Eva Kroupová

Bakalářská práce

Prvky magického realismu v některých dílech Salmana Rushdieho

The Elements of Magic Realism in Some Works by Salman Rushdie
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá obvyklými a méně obvyklými prvky magického realismu, které lze nalézt v některých dílech Salmana Rushdieho (Děti půlnoci, Hanba, Satanské verše). Termín magický realismus jsem definoval v širším slova smyslu a pak se ho snažila zařadit do postmoderní literatury. Salman Rushdie jako postmoderní autor ve svých dílech představuje velké množství prvků magického realismu …více
Abstract:
The thesis will trace the common and less common elements of magic realism in some works by Salman Rushdie The Midnights Children, The Shame and The Satanic Verses.I will try to define the term magic (or magical) realism in a broad sense and concentrate on several particular aspects of it that are to be find and are useful for the analysis of the works in question. It will focus on the magic realism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta