Robert Zanki

Bakalářská práce

The impact of IMF on Post-Socialist countries of Middle and Eastern Europe

Vliv IMF na bývalé socialistické státy střední a východní Evropy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Mezinárodního měnového fondu na bývalé socialistické státy střední a východní Evropy. Pozornost je věnována přechodnému procesu těchto zemí, kde upustily od centrálně planováné ekonomiky a přešly na tržní ekonomiku. Z počátku tato práce popisuje Mezinárodní měnový fond jako nadnárodní instituci, zkoumá jaké jsou hlavní principy a jak funguje. Práce nadále popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the impact of the International Monetary Fund on the Post-Socialist countries of Middle and Eastern Europe. The focus is on the transition process of these countries, where they relinquished the centrally planned economy and transferred towards the market economy. In the beginning, the thesis, describes the International Monetary Fund as a supranational institution, what …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Ryška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií