Ing. Lenka Hrstková

Bakalářská práce

Sociální kompetence manažera

Social Competence Manager
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Sociální kompetence manažera“ se zabývá historií a vývojem podnikatelské činnosti a představiteli v Evropě a v České republice. Historie je zachycena od prvopočátku tedy od 19. stol., přes 1. pol. 20. století až po současnost. Ve své práci uvádím jednotlivé fáze vývoje osobnosti manažera. Zvláštní část je věnována manažerským kompetencím a dovednostem. Dále zmiňuji důležité …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is called “Manager´s Social Competencies“. The thesis deals both with the history and the development of business activities, and with its representatives in Europe, and in the Czech Republic. The history is recorded from the very beginning, i.e. the 19th century through the first half of the twentieth century up to these days. The author of this thesis introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. PhDr. Viktor Červený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management