Mgr. Hana Kálal

Bakalářská práce

Porovnání validity výsledků stereoskopických testů

Comparing validity of the results of stereoscopic tests
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je stereopse. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, aby na sebe logicky navazovaly. Úvod je věnován vývoji binokulárního vidění, na něj navazuje kapitola věnující se stereopsi, jejímu vyšetření a cvičení. Následující kapitola se věnuje patologiím a anatomickým změnám, které ovlivňují kvalitu stereopse. Poslední kapitola představuje mikrostudii zabývající se vhodností …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is stereopsis. The chapters are sorted in logical order. The development of stereopsis is introduced in Introduction. The following chapter deals with streopsis and its examination and practicing. In the next charter, pathological and anatomical changes that affect quality of stereopsis are described. The last chapter contains microstudy of Lang’s test as amblyopia and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Jeřábková
  • Oponent: MUDr. Kristýna Smolíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika