Mgr. Drahoslava Holbová

Diplomová práce

Diagnostika žáků na 1. stupni ZŠ z pohledu učitele

Diagnostics of pupils at the primary school from teacher's perspective
Anotace:
Diplomová práce pojednává o diagnostice žáků primární školy v pojetí jejich učitelů a tvoří ji dvě části. Nejdříve je pozornost věnována teoretickým východiskům. Pro lepší pochopení tématu jsou na začátku práce vymezeny základní pojmy, které se s danou problematikou úzce pojí. Dále je stručně popsána historie pedagogické diagnostiky a samozřejmě nechybí ani její současné pojetí. Konkrétně jsou zmíněny …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the diagnostics of pupils at the primary school in the conception of their teachers and consists of two parts. First, I mention the theoretical bases. The basic concepts, which are with the issue closely linked, are at the beginning of the work for a better understanding of the topic. The history of pedagogical diagnostics is also briefly mentioned and, of course, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta