Bc. Veronika Mračková

Diplomová práce

Geografie strachu ve městech Přerov a Kojetín

Geography of fear in the cities of Přerov and Kojetín
Anotace:
Práce se zabývá geografií strachu žen. Zkoumá místa, situace či osoby, jichž se ženy ve městech bojí. Zajímá se, jaké používají strategie pro zvýšení svého subjektivního pocitu bezpečí a jakou roli hraje věk žen a časoprostor, ve kterém se pohybují. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je utvářeno výsledné vnímání strachu žen při pohybu po městě. V práci byly použity kvantitativní i kvalitativní …více
Abstract:
This work deals with the geographical locations that women fear. It examines places, situations or people that women in cities are afraid of. This interest is in what strategies are used to increase their subjective sense of security. What is the role of the age of women and the space-time in where they move? The aim of this work is to find out how it is formed from the perception of fear that women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta