Bc. Martin MISIARZ

Bakalářská práce

Kryptoanalýza vybraných historických šifer s využitím počítačového softwaru

Cryptoanalysis of Chosen Historical Ciphers with Using Computer Software
Anotace:
V této práci se lze dočíst o různých možnostech utajování smyslu informací a vytvořené aplikaci, která některé tyto možnosti demonstruje. V několika částech jsou zde popsány různé druhy šifer společně s jejich příklady a historickým zařazením. Jsou zde uvedeny různé druhy substitučních a transpozičních šifer. Samostatný oddíl je poté věnován kryptoanalýze vybraných druhů šifer. Následuje popis životního …více
Abstract:
In this thesis you can read about different possibilities how to conceal the main sense of information and also about application which was created for demonstrating some of them. In several parts, there are the different kinds of cyphers described together with their examples and historical classification. There are also the different kinds of substitution and transposition cyphers. The separate division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Zveřejnit od: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MISIARZ, Martin. Kryptoanalýza vybraných historických šifer s využitím počítačového softwaru. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta