Bc. Eliška Valkovičová

Bakalářská práce

Využití ArcGIS Online ve výuce zeměpisu na ZŠ

Use of ArcGIS Online in teaching geography in elementary school
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Využití ArcGIS Online ve výuce zeměpisu na ZŠ obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje všeobecně geografický informační systém, GIS ve výuce, ArcGIS Online, jeho výhody, nástroje, způsoby licencování a zajímavé služby, které ArcGIS Online poskytuje. Praktická část zahrnuje manuál, který obsahuje popis základních funkcí ArcGIS Online, dále tři úkoly …více
Abstract:
This bachelor thesis Use of ArcGIS Online in Teaching Geography in elementary school consists of theoretical and practical part. The theoretical part is focused on generally geographical information systems ArcGIS Online and its advantages, tools, ways of licensing and interesting service which this program can provide. The practical part describes basic functions of ArcGIS Online and three examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta