Juraj Smeriga

Bachelor's thesis

Machine Learning for Phishing URL Detection

Machine Learning for Phishing URL Detection
Anotácia:
Zatiaľ čo výskum v oblasti kyberbezpečnosti dosahuje rok čo rok významný pokrok, phishing ako jeden z najrožšírenejších kyberútokov sa nezdá byť na ústupe. Táto práca popisuje spôsob detekcie škodlivých phishingových webstránok pomocou strojového učenia za pomoci atribútov získaných výhradne z URL. Obsahuje popis dostupných dát and proces tvorby atribútov. Popíše výber vhodných algoritmov strojového …viac
Abstract:
While research in the field of cybersecurity makes significant year-on-year progress, phishing as one of the most widely used cyberattacks does not seem to be on the retreat. This thesis describes an approach to the detection of malicious phishing websites using machine learning with a focus on using features extracted solely from the URL. It includes the description of available data and the feature …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Laštovička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics