Angelina Uvaliyeva

Diplomová práce

Payment card fraud detection using machine learning

Payment card fraud detection using machine learning
Anotace:
Podvody s platebními kartami stojí každoročně všechny vydavatele karet miliardy dolarů. Banky proto každým rokem vynakládají větší úsilí na zdokonalování metod analýzy dat k efektivnímu odhalování podvodů s kartami. Existují různé techniky pro odhalování podvodných transakcí, ale nejúčinnější a nejpoužívanější jsou metody hlubokého učení. Hluboké učení jako jedna z podskupin strojového učení se stává …více
Abstract:
Payment card frauds cost billions of dollars to all card issuers every year. Therefore, banks make more effort every year to improve the methods of analyzing data to effectively detect card frauds. There are various techniques for detecting fraud transactions but the most effective and used ones are deep learning methods. Deep learning as one of the subsets of machine learning is becoming the most …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2022
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Vladimír Holý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87776