Hana KÖLBLOVÁ

Bachelor's thesis

Odpovědnost za obec u Hannah Arendtové

The responsibility for a community according to Hannah Arendt
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl podrobně prozkoumat stěžejní myšlenky zaměřující se především na politickou oblast v pojetí uznávané filozofky, socioložky a politoložky Hannah Arendt, jejíž témata jsou pro dnešní dobu stále velmi aktuální. První část práce vytyčuje hlavní pojmy, kterými se autorka zabývá ve svých dílech. Hlavní kapitoly jsou věnovány projevům odpovědnosti v návaznosti na lidské …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a detailed research of the fundamental thoughts on the political sphere of the renowned philosopher, sociologist, and political scientist Hannah Arendt whose topics are still actual today. The first part of the thesis sets out the most important concepts dealt with in the autor's work. The principal chapters concentrate on the manifestations of responsibility connected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014
Accessible from:: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÖLBLOVÁ, Hana. Odpovědnost za obec u Hannah Arendtové. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Humanities / Historie - Základy společenských věd

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.