Bc. Barbora MENDLOVÁ

Diplomová práce

Analýza sociální situace marginalizované populace perspektivou teorie sociální újmy

An Analysis of Marginalized Population's Social Situation by the Perspectives of Critical Criminology and Social Harm Theory
Anotace:
Práce se zabývá újmou způsobenou osobám žijícím na okraji společnosti systémem veřejné sociální pomoci. Metodologickým těžištěm práce je etnografický terénní výzkum mezi klienty institucí, které tuto pomoc poskytují. Prostřednictvím konceptu sociální újmy práce nahlíží sociální situaci aktérů.
Abstract:
The thesis deals with social harm caused to marginalised population by state welfare system. Methodological base is ethnographic fieldework among clients of instutions which provide social welfare. The social situation of actors is viuwed by the means of social harm theory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENDLOVÁ, Barbora. Analýza sociální situace marginalizované populace perspektivou teorie sociální újmy. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/