Ing. Jiří NOVÁK

Bakalářská práce

Sociální pomoc před rokem 1989 a sociální práce po roce 1989 z pohledu křesťanů ve městě Sokolov a jeho okolí.

The social Assistance before 1989 and the social Work after 1989 from the Perspective of Christians in Sokolov and its surroundings.
Anotace:
Práce je kvalitativním výzkumem. Je použito metody polostrukturovaných rozhovorů sedmi křesťanů v Sokolově a jeho okolí. Analýza je zaměřena na období do roku 1989 a na sociální činnost těchto křesťanů a poté po roce 1989 na sociální projekty těchto křesťanů, které se zpravidla institucionalizovaly.
Abstract:
The work is a qualitative research. Method is used semistructured interviews of seven Christians in Sokolov and its surroundings. The analysis is focused on the period up to 1989, and the social activities of these Christians, then in 1989 for social projects of these Christians, which generally institutionalized.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jiří. Sociální pomoc před rokem 1989 a sociální práce po roce 1989 z pohledu křesťanů ve městě Sokolov a jeho okolí.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická