Jan AMBROŽ

Bachelor's thesis

Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá)

RENOVATION AND EXTENSION FOR THE ESTABLISHMENT BUILDING OF PRIMARY SCHOOL
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci a přístavbu objektu za účelem vytvoření budovy prvního stupně základní školy. Zabývá se objektem SO 002 - Základní škola, rekonstrukce, přístavba Cílem této práce je návrh objektu prvního stupně základní školy. Dispoziční uspořádání v obou částech objektu s možností vstupu osob se sníženou schopností …viac
Abstract:
This thesis deals with the processing of project documentation for building permit for the reconstruction and extension of the building to create a building of primary school. It deals with the subject SO 002 - Elementary School, reconstruction, extension The aim of this work is the object of primary school. The layout arrangement in both parts of the building with access for persons with reduced mobility …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMBROŽ, Jan. Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd