Bc. Petr Zelinka, M.Sc.

Diplomová práce

Analýza adaptability hnutí al-Qaida na nová operační prostředí: aplikace teorie sociálních hnutí na fenomén al-Qaida

An Analysis of the Adaptability of al-Qaida in New Contexts of Operation: Social Movements Theory Perspective
Anotace:
Hlavním cíle práce je formulace nových hypotéz, které se snaží uchopit kauzální vztah mezi politickým prostředím a úspěchem al-Qá´idy. Nejdříve diskutujeme současnou podobu nepopulárnější teze o přímém vztahu mezi selhávajícím či slabým státem a terorismem. Z této pozice abstrahujeme hypotézu, která nám poslouží jako odrazový můstek pro formulaci hypotéz vlastních. Po konceptualizaci hlavních pojmů …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to generate new hypotheses, which would deal with causal relation between political environment and the success of al-Qa´ida. Firstly, we critically discuss the most popular thesis, that terrorism or its success is caused by failed states. From this standpoint we abstract hypothesis, which will be used as a point of departure for proposing new hypotheses. Following that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií