Mgr. Lucie Plchotová

Bakalářská práce

Canisterapie a její využití u dětí s extrémními poruchami chování

Canistherapy and it’s use by children with extreme behavioral disorders
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o využití canisterapie při práci s dětmi s extrémními poruchami chování. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly, první je zaměřena na vývoj jedince v období adolescence a zpracovává téma poruch chování z různých hledisek. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s metodou canisterapie. Praktická část shrnuje poznatky získané během výzkumu. Výzkum byl …více
Abstract:
This Bachelor thesis discusses the use of canistherapy at children with extreme behavioral disorder. The thesis is divided into two parts. Theoretical part contains two chapters, the first chapter is focused on the evolution of an individual in adolescence and processes the topic of behavioral disorders from different perspectives. The second chapter introduces the method of canistherapy. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta