Hoang Bui Dang Manh

Bachelor's thesis

Jsou studenti NF více racionálně sobečtí než ostatní studenti VŠE?

Are students of the Faculty of Economics more rationally selfish than other students of the University of Economics?
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda se studenti Národohospodářské fakulty chovají racionálně sobečtěji, než studenti ostatních fakult Vysoké školy ekonomické. Konkrétní výzkumnou metodou je zde ultimativní hra a jejím doplňkem je hra diktátorská. Dataset testuji pomocí regresní a deskriptivní analýzy. Podle souhrnných výsledků lze usuzovat, že studenti NF jsou odlišní, nicméně rozdíly nejsou …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to explore the question whether students of the Faculty of Economics are more rationally selfish than students of other faculties of the University of Economics. The specific research method that was used is the ultimatum game with the dictator game as a supplement. I applied regression and descriptive analysis to my dataset. According to the overall results, one could …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: Martin Komrska
  • Reader: Dagmar Brožová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43922

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Theses on a related topic