Petr Jaroš

Bakalářská práce

Rizika v hotelnictví a možnosti prevence

Risks in Hospitality and Ways of Prevention
Anotace:
Jaroš, Petr: Rizika a možnosti prevence v hotelnictví [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová v Praze. Praha 2017. Celkový počet stran 56. Cílem práce je analýza revenue a risk managementu hotelu Grand Majestic Plaza, a prostřednictvím teoretických a praktických poznatků analyzovat jejich metody. V teoretické části této bakalářské práce je definován hotel a jeho kategorizace, druhy hotelového managementu …více
Abstract:
The goal of Bachelor thesis is the analysis of Revenue management and Risk management of hotel Grand Majestic Plaza, through the theoritical and practical knowledge analysed their methods. In the theoretical part of this bachelor thesis is defined hotel nad his categorization, types of management and there are presented singular parts of it. Next these part is exactly determization his purose, too …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví