Jan Nejedlý

Bachelor's thesis

Přechod z prostředí databázového systému Oracle do prostředí SAP HANA

Migration from Oracle DB to SAP HANA
Abstract:
Tématem této práce je migrace dat z databázového systému Oracle na databázový sytém SAP HANA. Hlavními cíli této práce jsou jednak představit čtenářům základní charakteristiky inmemory databázových systému, dále na příkladu případové studie popsat postup migrace z DB Oracle na DB SAP HANA a posledním cílem je porovnání použitého postupu s postupem obecným, se snahou zjistit možné rozdíly mezi postupy …more
Abstract:
The main topic of this thesis is data migration from database system Oracle to database system SAP HANA. The main goals of this thesis are firstly introduction of basic characteristics of inmemory database systems. Second goal is documentation of steps required to migrate from Oracle DB to SAP HANA and the last goal is to compare these steps from second goal with generic steps for database migration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Dušan Chlapek
  • Reader: Jan Kučera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69665