BcA. et BcA. Zuzana Cejnarová

Diplomová práce

Současné české typy divadla pod otevřeným nebem

Types of the czech contemporary open air theatre
Anotace:
Autorka si ve své diplomové práci klade za cíl prozkoumat současné české typy divadla pod otevřeným nebem a prostřednictvím analýz tvorby vybraných, níže uvedených divadelních souborů a jedné plenérové akce tento fenomén pojmenovat: Divadlo Kvelb (jarmareční divadlo), Divadlo Continuo (site-specific, fyzické divadlo), Bílé divadlo (divadlo poezie, alternativní divadlo), Geisslers Hofcomoedianten (tradice …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to explore contemporary Czech open-air theatre types. By analyzing the production of selected, below-mentioned theatre ensembles and one open-air event the author will name this phenomenon. The Kvelb Theatre (folk-fair theatre), The Continuo Theatre (site-specific, physical theatre), The White theatre (poetry, alternative theatre), Geisslers Hofcomoedianten (baroque …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. MgA. Ivo Krobot
  • Oponent: MgA. Vítězslav Větrovec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/mcq0b/