Theses 

Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a – Veronika Parihuzičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Veronika Parihuzičová

Bakalářská práce

Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a

Vplyv televíznej reklamy na dieťa v roli spotrebitel'a

Anotace: Cílem této bakalářské práce je přezkoumat vliv televizní reklamy na děti vystupující v roli spotřebitele. V práci vycházím ze základní charakteristiky a psychologické stránky reklamy pro bližší přiblížení reklamy jako takové. Dále je snahou této práce přezkoumat vztah dítěte k televizní reklamě a hlavně zjistit, jaký vliv má reklama na dětského spotřebitele. Výzkum byl provedený na Slovensku formou písemného dotazování. Respondenty byli žáci ve věku osm až čtrnáct let.

Abstract: The aim of this thesis work is to determine the impact of television advertising on children as consumers. In this work I start from the basic characteristics and the psychological aspect of the advertising. The endeavor is to study the connection between children and television advertising and to examine, in which areas has the television advertising impact on child consumer. The research was done in Slovakia by written question-form. The informants were schoolchildren at the age of eight to fourteen.

Abstract: Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať, aký vplyv má televízna reklama na detského spotrebiteľa. V práci vychádzam zo základnej charakteristiky a psychologickej stránky reklamy. Snahou tejto práce je preskúmať jednak aký je vzťah medzi dieťaťom a televíznou reklamou, ale hlavne zistiť, v akom smere reklama vplýva na dieťa v roli spotrebiteľa. Výskum bol prevedený na Slovensku formou písomného dotazovania. Respondentami boli žiaci vo veku osem až štrnásť rokov.

Klíčová slova: dítě, spotřebitel, reklama, psychologie reklamy

Keywords: consumer, psychology of advertising, child, advertising

Klíčová slova: dieťa, spotrebiteľ, psychológia reklamy, reklama

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2009
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Oldřich Vávra

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19373


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2018 00:41, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz