Bc. Zdeňka Gratiasová

Diplomová práce

Problematika krize středního věku

The Issue of Midlife Crisis
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku krize středních let. Teoretická část přibližuje krize v životě člověka, pojem osobnost, její vývoj a specifika střední dospělosti. Následně charakterizuje krizi středního věku, zabývá se možnostmi jejího řešení a podporou osobní pohody převážně na základě výzkumů pozitivní psychologie. Praktická část usiluje o zmapování prožívání člověka v souvislosti s přechodem …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of midlife crisis. The theoretical part covers crises in a person's life, the concept of personality, personality development and the characteristics of middle adulthood. The work then characterizes the midlife crisis and discusses possible ways of dealing with it and supporting a person's well-being, based primarily on the research of positive psychology. Using a quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015
Zveřejnit od: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gratiasová, Zdeňka. Problematika krize středního věku. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 11. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe