Ing. Barbora Šutariková

Bakalářská práce

Terminology of Annual Reports a Corpus Based Study

Terminology of Annual Reports a Corpus Based Study
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat terminologii výročních zpráv. Pro tento účel byl sestaven korpus pozůstávající z výročních zpráv osmi slovenských bank a jejich překladů. Nejdříve je prostřednictvím porovnání frekvence výskytu slov v korpusu výročních zpráv a jejich frekvencí v korpusu obecného jazyka ověřeno zda terminologie výročních zpráv vůbec existuje. Poté je tato terminologie je dále zkoumána …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine terminology of annual reports. For this purpose a parallel corpus is compiled of eight Slovak banks’ annual reports and their translations. Firstly, it is studied whether terminology of annual reports as such exists. This is done by comparing relative frequencies of the words in the corpus of annual reports and in a general language corpus (BNC). After determining …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Alena Tomešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura