Mgr. Lucie Malíková

Bakalářská práce

Technologický postup výroby brýlových obrub metodou frézování

Technological process for the production of spectacle frames by milling
Anotace:
SOUHRN: Tato bakalářská práce představuje ucelený náhled na technologii výroby brýlových obrub metodou frézování. Na začátku práce je popsán historický vývoj brýlových obrub. Dále se práce věnuje rozdělní a popisu materiálů, jejich vlastnostmi a možnými způsoby výroby plastových brýlových obrub. Hlavní část je zaměřena na podrobný rozbor výrobní technologie metodou frézování. Zmíněny jsou i frézovací …více
Abstract:
ABSTRACT: This thesis bachelor a comprehensive view of the technology of production of spectacle frames by milling. At the beginning, the historical development of spectacle frames. Further, a description, and divide the materials, their properties and possible ways of producing plastic spectacle frames. The main part is focused on a detailed analysis of production technology by milling. There are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta