Mgr. Lenka Dostálová

Bakalářská práce

Fáze sebeobranné situace

Phases of Self-defense Situation
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze jednotlivých fází sebeobrany. Největší pozornost je věnována post-konfliktní fázi sebeobrany a jejím psychologickým a právním aspektům. Tato práce také obsahuje stručný úvod do sebeobrany a vymezení pojmů okolností vylučujících protiprávnost.
Abstract:
The thesis deals with analysis of individual selfdefence phases. The main attention is paid to the post-conflictual selfdefence phase and its psychology and law aspect. This thesis is including the brief introduction of selfdefence and the definition of circumstances eliminating ilegality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport