Theses 

Komparace baletu Louskáček v choreografiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno – Bc. Iveta Komížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Komížová

Bakalářská práce

Komparace baletu Louskáček v choreografiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno

Comparison of ballet Nutcracker in choreography by Vasily Medvedev and Fernand Nault in National Theatre Brno

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena zejména na komparaci baletu Louskáček v choregorafiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno. Balet Louskáček Petra Iljiče Čajkovského je uváděn v různých podobách a verzích na jevištích po celém světe. Práce se zaměřuje na historii a divadelní zpracování uvedené baletní inscenace. Dále se práce zabývá komparací baletu Louskáček v choreografii Vasilije Medveděva z roku 2001 a v choreografii Fernanda Naulta z roku 2014. Cíl práce spočívá v ucelení faktů týkajících se baletu Louskáček a v komparaci dvou zmíněných inscenací v různých choreografiích.

Abstract: Bachelor´s thesis is particularly focused on comparison ballet Nutcracker in choreography by Vasily Medvedev and Fernand Nault in National Theatre Brno. Ballet Nutcracker by Pyotr Ilyich Tchaikovsky is played on the world stages in different forms and versions. This thesis is focused on history and theatrical arrangement of stated ballet performance. Thesis also apply one´s mind to comparison ballet performance Nutcracker in choreography by choreographers Vasyly Medvedev from 2001 and Fernand Nault from 2014. The purpose of this thesis is compactness of facts about ballet Nutcracker and also comparison of two mentioned performances in different choreographies.

Klíčová slova: Petr Iljič Čajkovskij, Louskáček, Národní divadlo Brno, Vasilij Medveděv, Fernand Nault, komparace, balet, choreografie, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Nutcracker, National Theatre Brno, Vasily Medvedev, comparison, ballet, choreography

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 11:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz