Marcel FERANEC

Bakalářská práce

Analýza životní spokojenosti, úrovně pohybové aktivity a tělesného složení obézních diabetiků 2. typu

Life satisfaction Analysis, Physical activity level and body fat layout of the obese diabetics of DM Type 2
Anotace:
Diplomová práce (bakalářská) se zabývá rozsahem a úrovní pohybové aktivity, analýzou životní spokojenosti a tělesným složením obézních s diabetes mellitus 2 typu. Zkoumaný soubor tvořilo 60 pacientů (29 mužů, 31 žen) Centra pro léčbu diabetu a obezity v Olomouci.. Průměrný věk probandů byl 47,93 ? 12,7 let, průměrná hodnota hmotnostního indexu BMI byla 34,91 ? 3,8 kg/m2. Abychom mohli hodnotit, zdali …více
Abstract:
This Diploma Theses (Bachelor´s) is dealing with the scope and level of a physical activity Life Satisfaction Analysis, and body fat layout of the obese diabetics of diabetes mellitus type 2. Researched group consists of 60 patients (29 men, 31 women) of the Obesity and Diabetes Treatment Center in Olomouc. Average age of the researched group members was 47,93 ? 12,7 years, average value of BMI was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2013
Zveřejnit od: 22. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FERANEC, Marcel. Analýza životní spokojenosti, úrovně pohybové aktivity a tělesného složení obézních diabetiků 2. typu. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 7. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y3rjuy y3rjuy/2
22. 7. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 7. 2013
Marklová, E.
22. 7. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.