Bc. Hana Vinterová

Diplomová práce

Vliv kardiovaskulárního tréninku na pacienty s chronickou ischemickou chorobou srdeční ve 2. fázi kardiovaskulární rehabilitace s ohledem na přítomnost diabetes mellitus

Effect of cardiac rehabilitation in patients with chronic ischemic heart disease regard to the presence of diabetes mellitus
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku na hodnoty antropometrické (hmotnost, BMI), na hodnoty tlaku a srdeční frekvence při zátěži (TKdSL, TKsSL, SFSL) a na kardiorespirační zdatnost a výkonnost u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a diabetem 2. typu (DM, n = 18) a bez diabetu (NDM, n = 67). Kombinovaný trénink (aerobně-silový) probíhal třikrát …více
Abstract:
The aim of this study was to assess the effect of twelve-weeks combined training on anthropometric parameters (weight, BMI), on blood pressure and heart rate during exercise (TKdSL, TKsSL, SFSL) and cardiorespiratory fitness and performance in patients with chronic ischemic heart disease and type 2 diabetes (DM, n = 18) and without diabetes (NDM, n = 67). Combined training (aerobic-strength) was realized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie