Theses 

Obraz, slovo, bod – Bc. Martina Macháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Bc. Martina Macháčková

Bakalářská práce

Obraz, slovo, bod

Picture, word, point

Anotace: Bakalářská práce „Obraz, slovo, bod“ se skládá ze dvou částí – praktického výtvarného díla a teoretického textového doprovodu. Praktická část sestává z velkoformátového taktilního obrazu, ve kterém je pomocí Braillova písma a slovního přepisu barevných ploch zakódována impresionistická malba „Japonská zahrada“ od Claude Moneta. Originální malba byla při svém zrodu ovlivněna zrakovým postižením umělce. Obraz je na první pohled monochromní bílé plátno, které však v lehké struktuře bodů skrývá textové informace, dostupné primárně hmatem. Toto konceptuální dílo je reakcí na aktuální trendy zprostředkování umění lidem se zrakovým postižením. Textový doprovod je členěn do několika celků. První úsek práce se zabývá zrakovým postižením, zbylá část popisuje a hledá vzájemný vztah mezi jednotlivými prvky práce – obrazu, slova a bodu – s přihlédnutím k tématu zrakového postižení.

Abstract: This bachelor thesis „Painting, word, point“ consists of two parts: a practical work of art and a theoretical accompanying text. The practical part consists of a large-format tactile painting which – by means of Braille and the transcription of coloured areas - encodes the impressionistic work “The Japanese Footbridge” by Claude Monet. The original painting was influenced by the artist’s visual impairment. While the painting seems to be a white monochromatic canvas there are textual information hidden in the fine structure of points which one can access with their sense of touch. This conceptual work is a reaction to the contemporary trends of mediating art to people with visual impairment. The accompanying text is sectioned into several parts. The first part deals with visual impairment, the rest describes and looks for a mutual relationship between individual aspects of this thesis – painting, word and point – with consideration to the topic of visual impairment.

Klíčová slova: Zrakové postižení, Braillovo písmo, taktilní umění, obraz, slovo, bod, konceptuální umění, Claude Monet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Júlia Zorkovská
  • Oponent: MgA. Andrea Uváčiková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz