Bc. Lenka Kuntová

Diplomová práce

Projekt správy dokumentů v podmínkách Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

Project of Document Administration in conditions of the Cadastral Office for the Region of Hradec Králové
Anotace:
Tématem diplomové práce je projekt správy dokument ve vybrané veřejnoprávní instituci. Touto institucí je Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. Teoretická část práce se nejprve zabývá historií katastru a zeměměřictví. Dále popisuje činnosti katastrálního úřadu a stávající způsob správy dokumentů v této instituci. Obsahuje výčet právních předpisů, kterými je úřad při své činnosti vázán. Praktická …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is a Project of Document Administration in selected public institution. The institution selected is the Cadastral Office for the Region of Hradec Králové. The theoretic part of the thesis is at first dealing with the history of cadastre and geodesy. It then describes the actions of the cadastral office and the actual overview of the document administration for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumír Brom
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní