Tomáš Schulz

Bakalářská práce

Polarizace profilu hostů žena versus muž

Polarization profile guests female versus male
Anotace:
Snad od dob, kdy vznikly první restaurace, si majitelé těchto podniků kladli stejnou otázku „Jak právě k sobě nalákat co nejvíce zákazníků a jakou vytvořit nabídku? Kdo budou jejich zákazníci?“ Lidé složení z mužů a žen. Jelikož má každý z nich jiné nároky, jiné potřeby a jiné priority co se stravování týče, je hlavním cílem mé bakalářské práce zjistit rozdíly mezi nimi a jejich preference v oblasti …více
Abstract:
Perhaps since the days of the first restaurants, the owners of these businesses asked the same question, "How to lure as many customers as possible and how to create a product? Who are their customers? "People are composed of men and women. Since each of them has different requirements, different needs and different priorities in eating, main objective of my thesis is to determine the differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví