Tomáš Schulz

Bachelor's thesis

Polarizace profilu hostů žena versus muž

Polarization profile guests female versus male
Abstract:
Snad od dob, kdy vznikly první restaurace, si majitelé těchto podniků kladli stejnou otázku „Jak právě k sobě nalákat co nejvíce zákazníků a jakou vytvořit nabídku? Kdo budou jejich zákazníci?“ Lidé složení z mužů a žen. Jelikož má každý z nich jiné nároky, jiné potřeby a jiné priority co se stravování týče, je hlavním cílem mé bakalářské práce zjistit rozdíly mezi nimi a jejich preference v oblasti …more
Abstract:
Perhaps since the days of the first restaurants, the owners of these businesses asked the same question, "How to lure as many customers as possible and how to create a product? Who are their customers? "People are composed of men and women. Since each of them has different requirements, different needs and different priorities in eating, main objective of my thesis is to determine the differences between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Vinš
  • Reader: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management