Markéta KABOURKOVÁ

Diplomová práce

Vliv interaktivní tabule ve výuce AJ na osvojování slovní zásoby na 1. stupni ZŠ

The Influence of the Interactive Whiteboard on the Acquisition of Vocabulary at Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá efektivitou interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků. Cílem této práce je výzkumnými metodami ověřit, zda výuka slovní zásoby anglického jazyka s využitím interaktivní tabule je efektivnější.
Abstract:
This diploma thesis deals with the effectiveness of the interactive whiteboard in foreign language teaching. The aim of this work is to verify whether teaching vocabulary with the interactive whiteboard is more effective.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Trnová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABOURKOVÁ, Markéta. Vliv interaktivní tabule ve výuce AJ na osvojování slovní zásoby na 1. stupni ZŠ. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta