Bc. Petra Bérová

Diplomová práce

Vliv způsobu prezentace na zapamatování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka

The Impact of Presentation on Learner´s Vocabulary Retention in EFL Classes
Abstract:
This diploma thesis is focused on the stage of presentation of English vocabulary and its impact on learners' retention. Attention is concentrated on lower secondary pupils and their individual learning styles. The theoretical part describes all of the factors of vocabulary learning and teaching including the aspects of a word that need to be taught, the process of storing words in memory, learning …více
Abstract:
V této diplomové práci je popsán vliv metody prezentace na zapamatování anglické slovní zásoby. Tyto metody jsou zaměřeny na žáky drůhého stupně zákaldní školy a jejich individuální učební styly. V teoretické části jsou popsány všechny okolnosti, které se týkají výuky a osvojování anglické slovní zásoby včetně aspektů slova, se kterými by žáci měli být seznámeni, procesu ukládání slovíček do paměti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014
Zveřejnit od: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bérová, Petra. Vliv způsobu prezentace na zapamatování slovní zásoby v hodinách anglického jazyka. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN