Bc. Pavel Maškarinec

Master's thesis

Levicová strana ve Švédsku a její postavení v prostoru stranické rodiny krajní levice

The Left Party in Sweden and its Position in the Far Left Party Family
Anotácia:
Diplomová práce je věnována analýze genetického vývoje a ideového profilu švédské Levicové strany. Výzkumný záměr sleduje dvě hlavní výzkumné otázky. První představuje zjištění, zda současná identita Levicové strany dovoluje považovat tuto stranu za člena stranické rodiny krajní levice. Druhou z hlavních výzkumných otázek je snaha lokalizovat umístění strany v rámci prostoru této stranické rodiny. …viac
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the genetic evolution and ideological profile of the Swedish Left Party. The main research aim follows two main research questions. First, constitutes decision, whether it is appropriate to classify the Swedish Left Party, according to its current identity, as a member of the far left party family. The second research question focuses on the effort to localize …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií