Bc. Lucie Jarošová

Diplomová práce

Srovnávací analýza učebnic chorvatštiny a češtiny pro cizince se zaměřením na reálie

Contrastive analysis of regional information in textbooks of Croatian language and Czech language for foreigners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou reálií v učebnicích chorvatštiny a češtiny pro cizince. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou představeny analyzované učebnice a druhá část obsahuje samotnou analýzu reálií.
Abstract:
The thesis deals with contrastive analysis of regional information in textbooks of czech language for foreigners and croatian language. It is divided into two parts. In first part there are presented analyzed textbooks of croatian language and czech language for foreigners. The second part includes the analysis of regional information.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aldina Logara

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta