Bc. Ivana Kantůrková

Master's thesis

Cévní mozková příhoda v přednemocniční neodkladné péči u seniorů

Stroke in the urgent prehospital care of the elderly
Abstract:
ANOTACE Diplomová práce je zaměřena na problematiku přednemocniční neodkladné péče u seniorů s cévní mozkovou příhodou. Obsahem je rozdělena na dvě části (teoretickou a empirickou). V teoretické části lze získat komplexní informace o cévních mozkových příhodách ischemických a hemoragických (o etiologii, rizikových faktorech, klinických příznacích, léčbě, prognóze a prevenci) a informace o přednemocniční …more
Abstract:
ANOTATION The dissertation is focused on a prehospital emergency care of seniors with cerebrovascular strokes. It is divided into two parts (theoretical and empirical). In the theoretical part we can get a comprehensive information about both ischemic and haemorhagic strokes (etiology, risk factors, clinical signs, prognosis and prevention) and information about the prehospital and hospital care of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta