Bc. Kateřina TVARDKOVÁ

Diplomová práce

Prevence a rizika pádů u seniorů v institucionální péči

Prevention and Risk of Falls in Elderly People in Institutional Care
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá rizikem pádu u seniorů, žijících v Ostravském domově pro seniory, umístěných na třech vybraných odděleních. Vymezuje cílovou skupinu seniory, zdravotně sociální systém, koordinovanou rehabilitaci a riziko pádu. Cílem diplomové práce je zjistit riziko pádu u institucionalizovaných seniorů prostřednictvím standardizovaného nástroje Morse Fall Scale a Nástroje užívaného …více
Abstract:
The submitted diploma thesis is focused on the fall risk of seniors living in the Senior Home in Ostrava, who are located in three selected departments. It defines the target group of seniors, the health and social system, the coordinated rehabilitation and the fall risk. The objective of the diploma thesis is to find out the fall risk of institutionalized seniors through the standardized tool called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVARDKOVÁ, Kateřina. Prevence a rizika pádů u seniorů v institucionální péči. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče