Markéta Režová

Diplomová práce

Projekty inspirované El Sistema a možnosti realizace obdobného projektu v ČR

EL SISTEMA-INSPIRED PROJECTS AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF A SIMILAR PROJECT IN THE CZECH REPUBLIC

Anotace:
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci El Sistema - Jedinečný systém hudebního vzdělávání ve Venezuele téže autorky z roku 2010, aktualizuje ji a rozšiřuje o oddíly Projekty inspirované El Sistema a Možnosti realizace obdobného projektu v ČR. Ve druhém oddílu poskytuje komplexní pohled na šíření projektu v celosvětovém měřítku a hlavní tendence popisuje na třech praktických příkladech z Velké …více
Abstract:
The present paper is based on the Bachelor Thesis El Sistema ? A Unique Music Education System in Venezuela by the same author, 2010, and it brings the provided information up to date and expands it by adding sections on El Sistema-inspired projects and on Possibilities of implementation of a similar project in the Czech Republic. The second section provides a comprehensive view of how the project …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební věda

Klíčová slova

financování projektů

Klíčová slova

vzdělávání (obecně)

Klíčová slova

vzdělávací programy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2012
  • Vedoucí: Jiří ŠTILEC
  • Oponent: Roman BĚLOR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna