Bc. Ondřej Havrlant

Bakalářská práce

Herní hudba a film: Interaktivita a funkcionalita v herní hudbě

Video game music and film: Interactivity and functionality in video game music
Anotace:
Diplomová práce se zabývá herní hudbou v jejím historickém i teoretickém konceptu. V první části úvádím zatím mladou historii herní hudby a hlavní mezníky v inovaci estetické, technologické a jiné. Druhá část mapuje interaktivitu a funkcionalitu jako nejdůležitější složku herní hudby a základní diferenci k hudbě filmové. Účelem této části je porovnat filmovou a herní hudbu zejména v oblasti kompozice …více
Abstract:
The bachelor thesis shows and describes the phenomenon of music and sounds in videogames and try to improve breadth of views in the problematics and functions of video game music. In first part I present yet still young history of video game music, which describes some important milestones in progress of game audio. I aim to introduce innovatory games in field of esthetic, technology and so on. Second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta